De forse opmars van de beurs van Tokio (+75% sinds midden november 2012) zou wel eens te sterk kunnen vooruitlopen op dat herstel.

De uitvoer zal in het eerste kwartaal terug een negatieve bijdrage tot het bbp cijfer leveren, ondanks de spectaculaire daling van de yen tot 101,6 JPY voor 1 USD en 131,9 JPY voor 1 EUR.

De uitvoer naar de VS stagneert, die naar China brokkelt af en die naar Europa stelt ook teleur. De globale conjunctuurflauwte speelt zeker mee, maar het IMF blijft toch een +3,3% groei verwachten voor de wereldeconomie in 2013 en zelfs +4% in 2014. De kans dat het toch nog goed komt blijft bestaan.

Ondertussen heeft de Bank of Japan haar groeivooruitzichten opwaarts herzien voor 2013 en 2014. Het bbp zou in het financiële jaar 2013 met 2,9% kunnen stijgen i.p.v. 2,3% en in 2014 met 1,4% i.p.v. 0,7%.

De inflatievoet zou in 2013 +0,7% bedragen en in 2014 +1,4%. Indien ook rekening wordt gehouden met de BTW verhoging van 5 tot 8% op 1 april 2014 dan zou de inflatievoet opklimmen tot +3,4% in 2014. Voorlopig houdt de deflatie stand en is de verkleining ervan stilgevallen.

Het is helemaal niet zeker dat de regering nog voor de volgende verkiezingen voor het Hogerhuis in augustus 2013 de vruchten zal kunnen plukken van het grootscheeps relancebeleid.

Er is echter geen weg terug en de ingeslagen route moet worden gevolgd. Een bijsturing van het beleid door bijvoorbeeld de relance nog te versterken is moeilijk verdedigbaar want de Groep van 7 begint toch stilaan moeilijk te doen ten aanzien van de forse muntdaling waardoor de verhoudingen in de wereldhandel dreigen verstoord te geraken.

De forse opmars van de beurs van Tokio (+75% sinds midden november 2012) zou wel eens te sterk kunnen vooruitlopen op dat herstel. De uitvoer zal in het eerste kwartaal terug een negatieve bijdrage tot het bbp cijfer leveren, ondanks de spectaculaire daling van de yen tot 101,6 JPY voor 1 USD en 131,9 JPY voor 1 EUR. De uitvoer naar de VS stagneert, die naar China brokkelt af en die naar Europa stelt ook teleur. De globale conjunctuurflauwte speelt zeker mee, maar het IMF blijft toch een +3,3% groei verwachten voor de wereldeconomie in 2013 en zelfs +4% in 2014. De kans dat het toch nog goed komt blijft bestaan. Ondertussen heeft de Bank of Japan haar groeivooruitzichten opwaarts herzien voor 2013 en 2014. Het bbp zou in het financiële jaar 2013 met 2,9% kunnen stijgen i.p.v. 2,3% en in 2014 met 1,4% i.p.v. 0,7%. De inflatievoet zou in 2013 +0,7% bedragen en in 2014 +1,4%. Indien ook rekening wordt gehouden met de BTW verhoging van 5 tot 8% op 1 april 2014 dan zou de inflatievoet opklimmen tot +3,4% in 2014. Voorlopig houdt de deflatie stand en is de verkleining ervan stilgevallen. Het is helemaal niet zeker dat de regering nog voor de volgende verkiezingen voor het Hogerhuis in augustus 2013 de vruchten zal kunnen plukken van het grootscheeps relancebeleid. Er is echter geen weg terug en de ingeslagen route moet worden gevolgd. Een bijsturing van het beleid door bijvoorbeeld de relance nog te versterken is moeilijk verdedigbaar want de Groep van 7 begint toch stilaan moeilijk te doen ten aanzien van de forse muntdaling waardoor de verhoudingen in de wereldhandel dreigen verstoord te geraken.