Een hogere Japanse inflatie zou de consumentenbestedingen kunnen stimuleren, maar Japan neemt daarmee volgens Theodoor Gilissen Bankiers ook een risico.

Met een staatsschuld van 240% van het bbp is het land geholpen met een zo laag mogelijke rente.

Dit jaar lag de 10-jaarsrente ruim onder de 1%, maar de rente op langlopende leningen loopt op. Een hogere rente kan tot

betalingsproblemen leiden.

Verder zal ook de waarde van de bezittingen van banken en verzekeraars dalen. Alleen als de nieuwe premier Abe erin slaagt om de groei langdurig te verbeteren kunnen deze negatieve effecten worden gecompenseerd. De BoJ kan vooral helpen door de yen onder druk te houden.

Een hogere Japanse inflatie zou de consumentenbestedingen kunnen stimuleren, maar Japan neemt daarmee volgens Theodoor Gilissen Bankiers ook een risico. Met een staatsschuld van 240% van het bbp is het land geholpen met een zo laag mogelijke rente. Dit jaar lag de 10-jaarsrente ruim onder de 1%, maar de rente op langlopende leningen loopt op. Een hogere rente kan tot betalingsproblemen leiden. Verder zal ook de waarde van de bezittingen van banken en verzekeraars dalen. Alleen als de nieuwe premier Abe erin slaagt om de groei langdurig te verbeteren kunnen deze negatieve effecten worden gecompenseerd. De BoJ kan vooral helpen door de yen onder druk te houden.