Belangrijker voor de evolutie van de goudprijs is wat zich in Japan afspeelt. De Bank of Japan heeft klaar en duidelijk gesteld dat ze streeft naar een verdubbeling van haar balans tegen 31 maart van volgend jaar. Op relatief korte termijn wordt er dus een ongelooflijke hoeveelheid geld uit de lucht getrokken.

Daardoor zal onvermijdelijk de koers van de yen opnieuw onder druk komen te staan, met uiteindelijk als gevolg dat de goudprijs uitgedrukt in yen zal stijgen. Gartman sluit niet uit een dergelijke opwaartse beweging de goudprijs wereldwijd zal opkrikken.

Belangrijker voor de evolutie van de goudprijs is wat zich in Japan afspeelt. De Bank of Japan heeft klaar en duidelijk gesteld dat ze streeft naar een verdubbeling van haar balans tegen 31 maart van volgend jaar. Op relatief korte termijn wordt er dus een ongelooflijke hoeveelheid geld uit de lucht getrokken. Daardoor zal onvermijdelijk de koers van de yen opnieuw onder druk komen te staan, met uiteindelijk als gevolg dat de goudprijs uitgedrukt in yen zal stijgen. Gartman sluit niet uit een dergelijke opwaartse beweging de goudprijs wereldwijd zal opkrikken.