De nettowinst voor het kwartaal dat eindigde op 31 december 2008 bedroeg -2,625 miljoen euro (+176 miljoen euro op onderliggende basis).

André Bergen, CEO van de KBC-groep, gaf volgende toelichting op de cijfers: "De financiële markten hebben een vreselijk vierde kwartaal achter de rug. Onze resultaten waren niet immuun voor de effecten van de crisis. Midden januari maakten we al voorlopige kwartaalresultaten bekend. We namen een voorzichtige houding aan door alle Collateralised Debt Obligations die niet over de hoogste, zogenaamde super senior-status beschikten, tot nul af te waarderen. We hebben krachtige maatregelen genomen om de kosten terug te brengen en het risicoprofiel van onze activiteitenportefeuille te verminderen. De financiële positie van de groep blijft sterk, zeker na de extra kapitaalsteun van de Vlaamse overheid die we begin dit jaar verkregen. De financiële crisis is duidelijk nog niet achter de rug, maar de onderliggende bedrijfsprestatie aan het begin van 2009 was bemoedigend. Januari 2009 was een betere maand dan in 2008."

De nettowinst voor het kwartaal dat eindigde op 31 december 2008 bedroeg -2,625 miljoen euro (+176 miljoen euro op onderliggende basis).André Bergen, CEO van de KBC-groep, gaf volgende toelichting op de cijfers: "De financiële markten hebben een vreselijk vierde kwartaal achter de rug. Onze resultaten waren niet immuun voor de effecten van de crisis. Midden januari maakten we al voorlopige kwartaalresultaten bekend. We namen een voorzichtige houding aan door alle Collateralised Debt Obligations die niet over de hoogste, zogenaamde super senior-status beschikten, tot nul af te waarderen. We hebben krachtige maatregelen genomen om de kosten terug te brengen en het risicoprofiel van onze activiteitenportefeuille te verminderen. De financiële positie van de groep blijft sterk, zeker na de extra kapitaalsteun van de Vlaamse overheid die we begin dit jaar verkregen. De financiële crisis is duidelijk nog niet achter de rug, maar de onderliggende bedrijfsprestatie aan het begin van 2009 was bemoedigend. Januari 2009 was een betere maand dan in 2008."