Jan Vanhevel, CEO van KBC, gaf volgende toelichting op de cijfers: '2011 startte sterk, met een hoog winstniveau in het eerste kwartaal. Dat was te danken aan de goede opbrengsten die werden gegenereerd door al onze divisies, een goede kostenbeheersing en beduidend lagere waardeverminderingen. Onze bank- en verzekeringsactiviteiten in onze thuismarkten België en de kernlanden in Centraal- en Oost-Europa leverden goede resultaten op en het resultaat van de divisie Merchantbanking veerde op dankzij de sterke marktactiviteiten."

Het resultaat van 821 miljoen euro voor het eerste kwartaal werd volgens Vanhevel gekenmerkt door gezonde nettorente-inkomsten, stevige nettowinsten uit financiële instrumenten tegen reële waarde en iets lagere nettoprovisie-inkomsten: "De kosten bleven goed onder controle en de kredietverliezen waren beduidend lager dan in het vorige kwartaal. De meest vermeldenswaardige uitzonderlijke elementen in de resultaten voor het eerste kwartaal van 2011 waren de positieve marktwaardering van onze ALM-afdekkingsinstrumenten en de positieve waardecorrecties op onze CDO-portefeuille. Over het algemeen werd in het eerste kwartaal de degelijke prestatie die we al enkele kwartalen aanhouden, voortgezet."

Jan Vanhevel, CEO van KBC, gaf volgende toelichting op de cijfers: '2011 startte sterk, met een hoog winstniveau in het eerste kwartaal. Dat was te danken aan de goede opbrengsten die werden gegenereerd door al onze divisies, een goede kostenbeheersing en beduidend lagere waardeverminderingen. Onze bank- en verzekeringsactiviteiten in onze thuismarkten België en de kernlanden in Centraal- en Oost-Europa leverden goede resultaten op en het resultaat van de divisie Merchantbanking veerde op dankzij de sterke marktactiviteiten." Het resultaat van 821 miljoen euro voor het eerste kwartaal werd volgens Vanhevel gekenmerkt door gezonde nettorente-inkomsten, stevige nettowinsten uit financiële instrumenten tegen reële waarde en iets lagere nettoprovisie-inkomsten: "De kosten bleven goed onder controle en de kredietverliezen waren beduidend lager dan in het vorige kwartaal. De meest vermeldenswaardige uitzonderlijke elementen in de resultaten voor het eerste kwartaal van 2011 waren de positieve marktwaardering van onze ALM-afdekkingsinstrumenten en de positieve waardecorrecties op onze CDO-portefeuille. Over het algemeen werd in het eerste kwartaal de degelijke prestatie die we al enkele kwartalen aanhouden, voortgezet."