Jan Vanhevel, CEO van KBC had volgende commentaar op de cijfers: 'Het sterke resultaat dat we in het laatste kwartaal van 2010 behaalden was het gevolg van de sterke inkomstengeneratie van ons strategisch bankverzekeringsmodel op onze Belgische en Centraal- en Oost-Europese thuismarkten en van de desinvesteringen die we hebben gedaan. Het vierdekwartaalresultaat bedraagt 724 miljoen euro en wordt gekenmerkt door sterkere nettorente-inkomsten en hogere provisie-inkomsten. Maar het kwartaal werd ook beïnvloed door bijkomende kredietvoorzieningen in Ierland en een eenmalige voorziening voor een zaak van onregelmatigheden bij KBC Lease UK. Niettegenstaande dit gegeven, droegen onze kernmarkten het sterkst bij tot ons kwartaalresultaat met een goed resultaat in België en een sterke prestatie van onze Centraal- en Oost-Europese activiteiten. De belangrijkste uitzonderlijke posten waren de gerealiseerde meerwaarden op twee van onze desinvesteringsprojecten en positieve waardeaanpassingen op onze CDO-portefeuille."

Jan Vanhevel, CEO van KBC had volgende commentaar op de cijfers: 'Het sterke resultaat dat we in het laatste kwartaal van 2010 behaalden was het gevolg van de sterke inkomstengeneratie van ons strategisch bankverzekeringsmodel op onze Belgische en Centraal- en Oost-Europese thuismarkten en van de desinvesteringen die we hebben gedaan. Het vierdekwartaalresultaat bedraagt 724 miljoen euro en wordt gekenmerkt door sterkere nettorente-inkomsten en hogere provisie-inkomsten. Maar het kwartaal werd ook beïnvloed door bijkomende kredietvoorzieningen in Ierland en een eenmalige voorziening voor een zaak van onregelmatigheden bij KBC Lease UK. Niettegenstaande dit gegeven, droegen onze kernmarkten het sterkst bij tot ons kwartaalresultaat met een goed resultaat in België en een sterke prestatie van onze Centraal- en Oost-Europese activiteiten. De belangrijkste uitzonderlijke posten waren de gerealiseerde meerwaarden op twee van onze desinvesteringsprojecten en positieve waardeaanpassingen op onze CDO-portefeuille."