De omzet kwam over de verslagperiode uit op 12,30 miljoen euro, tegenover 8,60 miljoen euro tijdens de eerste zes maanden van 2009. De brutomarge steeg van 4,50% naar 6,60%.

De kaspositie bedroeg op 30 juni nog 32,70 miljoen euro, tegenover 45,80 miljoen euro in de eerste zes maanden van dit jaar.

Inkomsten voor interesten, belastingen, afschrijvingen (EBITDA) voor de eerste helft van 2010 verbeterden tot € -1,0 miljoen komende van € -3,8 miljoen over dezelfde periode vorig jaar (voortgezette activiteiten).

De hogere brutomarge en lagere uitgaven voor R&D konden de hogere uitgaven voor algemene en administratieve kosten meer dan compenseren. Het operationeel verlies verbeterde van € -4,6 miljoen in de eerste helft van 2009 tot € -2,1 miljoen in de eerste helft van 2010.

Devgen had een toename van de inkomsten vooropgesteld met 35 tot 40% rekening houdende met normale weers- en marktomstandigheden in India.

Zowel het Rabiseizoen als het Kharifseizoen kwamen met uitzonderlijke weerscenario's (voornamelijk de late komst van de moessonregens die vervolgens onmiddellijk overgingen in uitzonderlijk hevige regenval).

De late komst van de regens in de belangrijkste markten voor hybride rijst hebben de geplande groei voor dit gewas beïnvloed. Met een groei van slechts 25% bleef Devgen onder zijn eigen verwachtingen. Desalniettemin doet Devgen hiermee in een stagnerende markt beter dan de sector in het algemeen.

De wijzigende gewaseconomie waardoor landbouwers geopteerd hebben om katoen en peulgewassen te verbouwen in plaats van zonnebloem, resulteerde in terugnames op verkopen tijdens het Kharifseizoen.

Hevige regens in de belangrijkste zonnebloemmarkten in augustus, hoge voorraden van zonnebloemzaad in de markt, in combinatie met de verkleinde markt voor zonnebloemproducten in het algemeen, leiden Devgen naar een moeilijk zonnebloem Rabiseizoen.

Zowel de prijs als de realiseerbare volumes zullen in deze markt onder druk komen te staan. Dit kan Devgen's vooropgezette inkomstenverwachting verder neerwaarts beïnvloeden.

De sterke groei van de verkoop van Devgen's hybride sorghumzaden (+26%) kan bovenstaande inpact niet ongedaan maken.

Met de zaadverkopen in de Filipijnen en verkoop van nematicide in Turkije en de Verenigde Staten in "ramp-up"-modus wordt de groeiverwachting voor de verkoop van goederen bijgesteld tot 20%.

De groei van inkomsten uit contractonderzoek wordt aangehouden op 35%. De inkomstengroei in totaal zal naar verwachting 25% bedragen.

Jan De Kerpel (KBC Securities): "De klimaatomstandigheden zitten Devgen tegen. De volgende afspraak wacht nu midden november, met de update over het derde kwartaal. Ik blijf het aandeel opbouwen."

De omzet kwam over de verslagperiode uit op 12,30 miljoen euro, tegenover 8,60 miljoen euro tijdens de eerste zes maanden van 2009. De brutomarge steeg van 4,50% naar 6,60%. De kaspositie bedroeg op 30 juni nog 32,70 miljoen euro, tegenover 45,80 miljoen euro in de eerste zes maanden van dit jaar. Inkomsten voor interesten, belastingen, afschrijvingen (EBITDA) voor de eerste helft van 2010 verbeterden tot € -1,0 miljoen komende van € -3,8 miljoen over dezelfde periode vorig jaar (voortgezette activiteiten). De hogere brutomarge en lagere uitgaven voor R&D konden de hogere uitgaven voor algemene en administratieve kosten meer dan compenseren. Het operationeel verlies verbeterde van € -4,6 miljoen in de eerste helft van 2009 tot € -2,1 miljoen in de eerste helft van 2010. Devgen had een toename van de inkomsten vooropgesteld met 35 tot 40% rekening houdende met normale weers- en marktomstandigheden in India. Zowel het Rabiseizoen als het Kharifseizoen kwamen met uitzonderlijke weerscenario's (voornamelijk de late komst van de moessonregens die vervolgens onmiddellijk overgingen in uitzonderlijk hevige regenval). De late komst van de regens in de belangrijkste markten voor hybride rijst hebben de geplande groei voor dit gewas beïnvloed. Met een groei van slechts 25% bleef Devgen onder zijn eigen verwachtingen. Desalniettemin doet Devgen hiermee in een stagnerende markt beter dan de sector in het algemeen. De wijzigende gewaseconomie waardoor landbouwers geopteerd hebben om katoen en peulgewassen te verbouwen in plaats van zonnebloem, resulteerde in terugnames op verkopen tijdens het Kharifseizoen. Hevige regens in de belangrijkste zonnebloemmarkten in augustus, hoge voorraden van zonnebloemzaad in de markt, in combinatie met de verkleinde markt voor zonnebloemproducten in het algemeen, leiden Devgen naar een moeilijk zonnebloem Rabiseizoen. Zowel de prijs als de realiseerbare volumes zullen in deze markt onder druk komen te staan. Dit kan Devgen's vooropgezette inkomstenverwachting verder neerwaarts beïnvloeden. De sterke groei van de verkoop van Devgen's hybride sorghumzaden (+26%) kan bovenstaande inpact niet ongedaan maken. Met de zaadverkopen in de Filipijnen en verkoop van nematicide in Turkije en de Verenigde Staten in "ramp-up"-modus wordt de groeiverwachting voor de verkoop van goederen bijgesteld tot 20%. De groei van inkomsten uit contractonderzoek wordt aangehouden op 35%. De inkomstengroei in totaal zal naar verwachting 25% bedragen. Jan De Kerpel (KBC Securities): "De klimaatomstandigheden zitten Devgen tegen. De volgende afspraak wacht nu midden november, met de update over het derde kwartaal. Ik blijf het aandeel opbouwen."