De Fase II resultaten tonen aan dat TB-402 een sterkere antitrombotische activiteit vertoont vergeleken met enoxaparine (Lovenox: sanofi-aventis) en een vergelijkbaar veiligheidsprofiel heeft.

Enoxaparine is momenteel de standaardbehandeling ter preventie van VTE na orthopedische chirurgie. Veneuze trombo-emb,olie omvat zowel diepe veneuze trombose (DVT) als pulmonaire embolie (PE)

Jan De Kerpel (KBC Securities): "Het goede nieuws bij ThromboGenics was verwacht, zodat ik mijn rating en mijn koersdoel niet verwacht. Ik blijf koper van het aandeel ThromboGenics, met een koersdoel van 20 euro."

De Fase II resultaten tonen aan dat TB-402 een sterkere antitrombotische activiteit vertoont vergeleken met enoxaparine (Lovenox: sanofi-aventis) en een vergelijkbaar veiligheidsprofiel heeft. Enoxaparine is momenteel de standaardbehandeling ter preventie van VTE na orthopedische chirurgie. Veneuze trombo-emb,olie omvat zowel diepe veneuze trombose (DVT) als pulmonaire embolie (PE) Jan De Kerpel (KBC Securities): "Het goede nieuws bij ThromboGenics was verwacht, zodat ik mijn rating en mijn koersdoel niet verwacht. Ik blijf koper van het aandeel ThromboGenics, met een koersdoel van 20 euro."