James Moore (PIMCO): "Het recente beleid van de Federal Reserve heeft het lange eind van de rendementscurve omlaag gedrukt, waardoor huidige pensioenverplichtingen pieken en de financieringskloof groeit. De hoge en almaar stijgende niveaus van impliciete risicopremies bij pensioenregelingen suggereren dat de verwachtingen van sponsoren over toekomstige bijdragen vanuit risicovolle activa steeds optimistischer worden."

James Moore (PIMCO): "Het recente beleid van de Federal Reserve heeft het lange eind van de rendementscurve omlaag gedrukt, waardoor huidige pensioenverplichtingen pieken en de financieringskloof groeit. De hoge en almaar stijgende niveaus van impliciete risicopremies bij pensioenregelingen suggereren dat de verwachtingen van sponsoren over toekomstige bijdragen vanuit risicovolle activa steeds optimistischer worden."