James Knightley (ING): "Het is niet meer alleen de periferie van de eurozone die met argwaan wordt bekeken, wat we recent vaststellen is dat de beleggers een meer pragmatische notering van risico's gaan hanteren. Aandachtspunten zijn vooral overheidsschulden en deficiteten op de groting."

De financiële markten vermijden met andere woorden in toenemende mate risico's. Knightleyt: "De geografische benadering wordt niet meer gemaakt, er is geen onderscheid meer tussen Noord- en Zuid-Europa. Alle landen met hoge schulden en oplopende deficieten op de begroting worden nu geviseerd. Deze trend, die overigens niet onlogisch is, kan zich mijn inziens in de komende weken verder zetten."

James Knightley (ING): "Het is niet meer alleen de periferie van de eurozone die met argwaan wordt bekeken, wat we recent vaststellen is dat de beleggers een meer pragmatische notering van risico's gaan hanteren. Aandachtspunten zijn vooral overheidsschulden en deficiteten op de groting." De financiële markten vermijden met andere woorden in toenemende mate risico's. Knightleyt: "De geografische benadering wordt niet meer gemaakt, er is geen onderscheid meer tussen Noord- en Zuid-Europa. Alle landen met hoge schulden en oplopende deficieten op de begroting worden nu geviseerd. Deze trend, die overigens niet onlogisch is, kan zich mijn inziens in de komende weken verder zetten."