Netto werd over de verslagperiode CHF 8,51 mrd verdiend, of een daling met 22% in vergelijking met het boekjaar voordien. De omzet steeg anderzijds met 8% tot iets meer dan CHF 49 mrd.

Zonder rekening te houden met eenmalige factoren zou de winst met 9% zijn gedaald tot CHF 9,8 mrd. De kernwinst per aandeel steeg echter met 10% tot CHF 12,19. Voor het huidige boekjaar wordt een groei met ongeveer 5% verwacht.

Netto werd over de verslagperiode CHF 8,51 mrd verdiend, of een daling met 22% in vergelijking met het boekjaar voordien. De omzet steeg anderzijds met 8% tot iets meer dan CHF 49 mrd. Zonder rekening te houden met eenmalige factoren zou de winst met 9% zijn gedaald tot CHF 9,8 mrd. De kernwinst per aandeel steeg echter met 10% tot CHF 12,19. Voor het huidige boekjaar wordt een groei met ongeveer 5% verwacht.