Jean-Marie Caucheteux (Bank Degroof): 'Geen wijzigingen advies of koersdoel Cofinimmo, inderdaad. De resultaten over het derde kwartaal van de vastgoedbevak waren conform de verwachtingen. We verwachtingen dat de markt zich vooral zal focussen op de leegstand op de Brusselse kantorenmarkt en op de dividendpolitiek bij Cofinimmo. We zijn echter van mening dat Cofinimmo beide uitdagingen de baas moet kunnen.'

Jean-Marie Caucheteux (Bank Degroof): 'Geen wijzigingen advies of koersdoel Cofinimmo, inderdaad. De resultaten over het derde kwartaal van de vastgoedbevak waren conform de verwachtingen. We verwachtingen dat de markt zich vooral zal focussen op de leegstand op de Brusselse kantorenmarkt en op de dividendpolitiek bij Cofinimmo. We zijn echter van mening dat Cofinimmo beide uitdagingen de baas moet kunnen.'