Deze operatie zal door middel van de kredietlijnen van de bevak gefinancierd worden.

Jean-Marie Caucheteux (Bank Degroof): "Met een rendement van 6,70% kan worden gesproken voor een aantrekkelijke opbrengst van de drie rusthuizen die Aedifica heeft overgenomen. De verhouding van de schulden tot de totale activa is bij de vastgoedbevak nu geklommen van 49% naar 54%. De convenant ligt op 60%. Het neutraal advies voor het aandeel blijft gehandhaafd."

Deze operatie zal door middel van de kredietlijnen van de bevak gefinancierd worden. Jean-Marie Caucheteux (Bank Degroof): "Met een rendement van 6,70% kan worden gesproken voor een aantrekkelijke opbrengst van de drie rusthuizen die Aedifica heeft overgenomen. De verhouding van de schulden tot de totale activa is bij de vastgoedbevak nu geklommen van 49% naar 54%. De convenant ligt op 60%. Het neutraal advies voor het aandeel blijft gehandhaafd."