Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom bij Itinera: "Er is het tekort op de begroting van 20 miljard euro dat moet worden gevuld, maar daarnaast moet ook nog eens voor bijna 40 miljard euro aan overheidschulden geherfinancierd worden. Dat betekent dat het Agentschap voor Staatsschuld, de instelling die instaat voor de organisatie van de financiering van de Belgische staat, een moeilijk jaar voor de boeg heeft. Samen is dat ongeveer 60 miljard euro, wat wil zeggen dat een klein landje als het onze één van de grootste vragende partijen is op de markt voor staatsobligaties."

Van de Cloot wijst er op dat België bijzonder kwetsbaar is geworden, zoals door het voorbeeld van Griekenland werd aangetoond: "De Grieken betalen bijna 6% op hun staatsobligaties, de Duitsers kunnen aan 3% ontlenen. Dit verschil toont aan welk catastrofaal effect het oplopen van de staatsschuld kan hebben. België moet uit de spotlights blijven om zich rustig te kunnen herfinancieren, het komt er op aan om onze schulden rustig te plaatsen alvorens de markten wakker worden. Eens wanneer er alarm is geslagen, kan het te laat zijn."

Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom bij Itinera: "Er is het tekort op de begroting van 20 miljard euro dat moet worden gevuld, maar daarnaast moet ook nog eens voor bijna 40 miljard euro aan overheidschulden geherfinancierd worden. Dat betekent dat het Agentschap voor Staatsschuld, de instelling die instaat voor de organisatie van de financiering van de Belgische staat, een moeilijk jaar voor de boeg heeft. Samen is dat ongeveer 60 miljard euro, wat wil zeggen dat een klein landje als het onze één van de grootste vragende partijen is op de markt voor staatsobligaties." Van de Cloot wijst er op dat België bijzonder kwetsbaar is geworden, zoals door het voorbeeld van Griekenland werd aangetoond: "De Grieken betalen bijna 6% op hun staatsobligaties, de Duitsers kunnen aan 3% ontlenen. Dit verschil toont aan welk catastrofaal effect het oplopen van de staatsschuld kan hebben. België moet uit de spotlights blijven om zich rustig te kunnen herfinancieren, het komt er op aan om onze schulden rustig te plaatsen alvorens de markten wakker worden. Eens wanneer er alarm is geslagen, kan het te laat zijn."