Als we de uitzonderlijke posten buiten beschouwing laten, bedroeg de 'onderliggende' nettowinst voor het kwartaal 554 miljoen euro, ten opzichte van 543 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2010 en 409 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009.

Bijgevolg bedroeg de nettowinst in de eerste zes maanden van het jaar 591 miljoen euro, vergeleken met een nettoverlies van 3 298 miljoen euro in de eerste helft van 2009 (dit omvatte een aanzienlijk CDO-gerelateerd verlies in het eerste kwartaal van 2009).

Ivan Lathouders (Bank Degroof): "De resultaten KBC waren duidelijk beter dan verwacht, zodat er ruimte is om de prognoses naar boven aan te passen. Het neutraal advies voor het aandeel blijft gehandhaafd."

Als we de uitzonderlijke posten buiten beschouwing laten, bedroeg de 'onderliggende' nettowinst voor het kwartaal 554 miljoen euro, ten opzichte van 543 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2010 en 409 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009. Bijgevolg bedroeg de nettowinst in de eerste zes maanden van het jaar 591 miljoen euro, vergeleken met een nettoverlies van 3 298 miljoen euro in de eerste helft van 2009 (dit omvatte een aanzienlijk CDO-gerelateerd verlies in het eerste kwartaal van 2009). Ivan Lathouders (Bank Degroof): "De resultaten KBC waren duidelijk beter dan verwacht, zodat er ruimte is om de prognoses naar boven aan te passen. Het neutraal advies voor het aandeel blijft gehandhaafd."