De scope van het model werd verkleind door de uitsluiting van Fidea en Vitis als gevolg van het desinvesteringsprogramma. Er werd een marktconforme methode gebruikt.

De 'Market Consistent Embedded Value' (MCEV) geeft de economische waarde van de Levenportefeuille weer door de verwachte toekomstige kasstromen in te schatten en onder andere gebruik te maken van marktconforme assumpties.

Op 31 december 2009 bedroeg de MCEV van de levensverzekeringsactiviteiten 503 miljoen euro (10,3 euro per aandeel).

Ivan Lathouders (Bank Degroof): "De stijging van de embedded value (MCEV) bij KBC was te danken aan de opleving op de financiële markten en aan de kapitaalverhoging met 250 miljoen euro. Ik handhaaf een neutraal advies voor het aandeel KBC."

De scope van het model werd verkleind door de uitsluiting van Fidea en Vitis als gevolg van het desinvesteringsprogramma. Er werd een marktconforme methode gebruikt. De 'Market Consistent Embedded Value' (MCEV) geeft de economische waarde van de Levenportefeuille weer door de verwachte toekomstige kasstromen in te schatten en onder andere gebruik te maken van marktconforme assumpties. Op 31 december 2009 bedroeg de MCEV van de levensverzekeringsactiviteiten 503 miljoen euro (10,3 euro per aandeel). Ivan Lathouders (Bank Degroof): "De stijging van de embedded value (MCEV) bij KBC was te danken aan de opleving op de financiële markten en aan de kapitaalverhoging met 250 miljoen euro. Ik handhaaf een neutraal advies voor het aandeel KBC."