In Brussel is AB-InBev nog steeds de sterkste daler binnen de BEL 20. Op de continumarkt is Option de sterkste daler, de koers van dit aandeel moet ongeveer 15% toegeven in reactie op het nieuws dat het bedrijf nogmaals geld nodig heeft. Het lijkt wel alsof Option een bodemloos vat is geworden.

Italië wil het financieringsprobleem aanpakken, op de eerste plaats door de financieringsbehoefte voor volgend jaar te drukken.

Daarnaast wil Italië van het Draghi-effect gebruikmaken door bijvoorbeeld langerlopende obligaties (looptijden van 30 jaar) uit te geven. Toch staat vast dat 2013 wat de herfinanciering betreft voor Italië een moeilijker jaar wordt dan 2012.

Inkoop eigen aandelen D'Ieteren

In overeenstemming met het artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, maakt de vennootschap s.a. D'Ieteren n.v. vandaag bekend dat zij tussen 28 september 2012 en 9 oktober 2012, 39.890 eigen aandelen heeft gekocht op Euronext Brussel.

De aandelen werden gekocht voor een gemiddelde prijs van 37,72 EUR per aandeel. Deze terugkoopactie werd verricht ter dekking van aandelenoptieplannen ten voordele van het kaderpersoneel, krachtens de bevoegdheid verleend aan de Raad van bestuur door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 28 mei 2009.

In Brussel is AB-InBev nog steeds de sterkste daler binnen de BEL 20. Op de continumarkt is Option de sterkste daler, de koers van dit aandeel moet ongeveer 15% toegeven in reactie op het nieuws dat het bedrijf nogmaals geld nodig heeft. Het lijkt wel alsof Option een bodemloos vat is geworden. Italië wil het financieringsprobleem aanpakken, op de eerste plaats door de financieringsbehoefte voor volgend jaar te drukken. Daarnaast wil Italië van het Draghi-effect gebruikmaken door bijvoorbeeld langerlopende obligaties (looptijden van 30 jaar) uit te geven. Toch staat vast dat 2013 wat de herfinanciering betreft voor Italië een moeilijker jaar wordt dan 2012. Inkoop eigen aandelen D'IeterenIn overeenstemming met het artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, maakt de vennootschap s.a. D'Ieteren n.v. vandaag bekend dat zij tussen 28 september 2012 en 9 oktober 2012, 39.890 eigen aandelen heeft gekocht op Euronext Brussel. De aandelen werden gekocht voor een gemiddelde prijs van 37,72 EUR per aandeel. Deze terugkoopactie werd verricht ter dekking van aandelenoptieplannen ten voordele van het kaderpersoneel, krachtens de bevoegdheid verleend aan de Raad van bestuur door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 28 mei 2009.