Mogelijk kan een crisis nu worden voorkomen, maar een volgende keer gaat dat niet meer lukken.

De Italiaanse huisgezinnen hebben weliswaar een relatief lage schuldengraad, in tegenstelling tot andere eurolanden in de problemen, maar de Italiaanse debt-to-GDP ratio is de hoogste in de eurozone.

Volgens Legland zijn er twee knelpunten dringend moeten worden aangepakt. Op de eerste plaats hervormingen doorvoeren die de groei stimuleren en ten tweede de schuldengraad terugdringen door een grootscheeps privatiseringsplan.

Alleen op die manier kan het sentiment rond het land in positieve zin veranderen.

Mogelijk kan een crisis nu worden voorkomen, maar een volgende keer gaat dat niet meer lukken. De Italiaanse huisgezinnen hebben weliswaar een relatief lage schuldengraad, in tegenstelling tot andere eurolanden in de problemen, maar de Italiaanse debt-to-GDP ratio is de hoogste in de eurozone. Volgens Legland zijn er twee knelpunten dringend moeten worden aangepakt. Op de eerste plaats hervormingen doorvoeren die de groei stimuleren en ten tweede de schuldengraad terugdringen door een grootscheeps privatiseringsplan. Alleen op die manier kan het sentiment rond het land in positieve zin veranderen.