Italië krijgt het opnieuw warm, want de nieuwe rating is maar twee streepjes meer verwijderd van het status van junk bond. De outlook is bovendien negatief, zodat een verdere verlaging niet bij voorbaat kan worden uitgesloten. Wanneer Italië de status van junk bond land krijgt, kan de Europese schuldencrisis in een stroomversnelling belanden.

Vooral het Italiaans schuldenprobleem lijkt onbeheersbaar te worden, de schulden bedragen momenteel 127% van het BBP. Dit jaar wordt een economische krimp met 1,50% in het vooruitzicht gesteld, waardoor de verhouding schulden ten opzichte van het BBP nog verder zal verslechteren.

Italië krijgt het opnieuw warm, want de nieuwe rating is maar twee streepjes meer verwijderd van het status van junk bond. De outlook is bovendien negatief, zodat een verdere verlaging niet bij voorbaat kan worden uitgesloten. Wanneer Italië de status van junk bond land krijgt, kan de Europese schuldencrisis in een stroomversnelling belanden. Vooral het Italiaans schuldenprobleem lijkt onbeheersbaar te worden, de schulden bedragen momenteel 127% van het BBP. Dit jaar wordt een economische krimp met 1,50% in het vooruitzicht gesteld, waardoor de verhouding schulden ten opzichte van het BBP nog verder zal verslechteren.