Vandaag vond er niettemin opnieuw een zekere ontspanning plaats op de obligatiemarkten, de rente op zowel Italiaans als Spaans staatspapier ging naar omlaag. Anderzijds daalden de Duitse obligatiekoesen, zij het slechts in beperkte mate. De beurzen noteren in de plus en op de obligatiemarkten gebeurt er weinig of niets.

Gimv laat aandeelhouders voor betaalbaarstelling keuzedividend keuzeperiode van 4 tot en met 27 juli 2012

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gimv NV van het brutodividend over het boekjaar 2011/2012 op 2,45 EUR per aandeel, heeft de raad van bestuur beslist om dit dividend aan te bieden onder de vorm van een keuzedividend.

Per 17 ingebrachte coupons kan worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 31,2375 EUR. De referentieaandeelhouder van Gimv, NV VPM, die het belang van de Vlaamse overheid in Gimv NV aanhoudt, heeft laten weten dat hij de intentie heeft om 50% van de coupons nr. 19 in hun bezit in te brengen in het kapitaal van Gimv.

De leden van het managementcomité engageren zich voor hun deel integraal in te schrijven op nieuwe aandelen. Daardoor zal reeds op 13,6% van het aantal aandelen beschikbaar door het keuzedividend worden ingetekend.

Aandeelhouders die op 4 juli 2012 beschikken over 17 coupons nr. 19 of een veelvoud ervan kunnen deze inbrengen in het kapitaal van Gimv voor inschrijving op één of meerdere nieuwe aandelen Gimv.

Een opleg in geld voor het aantal ontbrekende coupons is niet mogelijk. Coupon nr. 19 wordt niet afzonderlijk verhandeld op Euronext Brussels.

Vandaag vond er niettemin opnieuw een zekere ontspanning plaats op de obligatiemarkten, de rente op zowel Italiaans als Spaans staatspapier ging naar omlaag. Anderzijds daalden de Duitse obligatiekoesen, zij het slechts in beperkte mate. De beurzen noteren in de plus en op de obligatiemarkten gebeurt er weinig of niets. Gimv laat aandeelhouders voor betaalbaarstelling keuzedividend keuzeperiode van 4 tot en met 27 juli 2012 Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gimv NV van het brutodividend over het boekjaar 2011/2012 op 2,45 EUR per aandeel, heeft de raad van bestuur beslist om dit dividend aan te bieden onder de vorm van een keuzedividend. Per 17 ingebrachte coupons kan worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 31,2375 EUR. De referentieaandeelhouder van Gimv, NV VPM, die het belang van de Vlaamse overheid in Gimv NV aanhoudt, heeft laten weten dat hij de intentie heeft om 50% van de coupons nr. 19 in hun bezit in te brengen in het kapitaal van Gimv. De leden van het managementcomité engageren zich voor hun deel integraal in te schrijven op nieuwe aandelen. Daardoor zal reeds op 13,6% van het aantal aandelen beschikbaar door het keuzedividend worden ingetekend. Aandeelhouders die op 4 juli 2012 beschikken over 17 coupons nr. 19 of een veelvoud ervan kunnen deze inbrengen in het kapitaal van Gimv voor inschrijving op één of meerdere nieuwe aandelen Gimv. Een opleg in geld voor het aantal ontbrekende coupons is niet mogelijk. Coupon nr. 19 wordt niet afzonderlijk verhandeld op Euronext Brussels.