Veel beleggers vrezen dat de Europese overheden er voorlopig niet in gaan slagen om de rust op de obligatiemarkten te doen terugkeren.

De rendementen op Italiaanse en Spaanse staatsobligaties zijn weliswaar wat naar omlaag te komen, maar blijven veel te hoog om deze landen toe te maken zichzelf te blijven financieren. Italië dringt nog altijd aan op hulp om de rente op de staatsobligaties te verlagen.

Vraag naar kredieten is laag

Volgens Theodoor Gilissen Bankiers is de vraag naar krediet van consumenten en bedrijven laag. Banken zetten dagelijks bijna Eur 800 mrd op deposito bij de ECB.

De Deense centrale bank verlaagde het depositotarief zelfs naar -0,2%, zodat banken geld toeleggen wanneer ze het bij de centrale bank stallen.

De markt was teleurgesteld dat Draghi geen andere onconventionele maatregelen nam. De rente op Spaanse en Italiaanse obligaties liep sterk op; de 10-jaars Spaanse rente noteerde de ochtend nadien 6,9%. Daarmee is de rentedaling na de Eurotop bijna ongedaan gemaakt.

Duitse staatsobligaties werden weer gevraagd; de 10-jaars rente daalde tot 1,39%. Ook de rente aan de korte kant daalde, de 2-jaars rente was vanochtend zelfs weer negatief. Daarnaast bleek maar weer dat invulling van de details van de afspraken op de top problemen oplevert.

Zo stelt Finland het opgeven van de senioriteit van de Spaanse bankensteun uit ESM ter discussie. De emissie van de Ierse 3-maands lening donderdag was geslaagd. De rente kwam op 1,8% uit aan de onderkant van de verwachtingen.

Veel beleggers vrezen dat de Europese overheden er voorlopig niet in gaan slagen om de rust op de obligatiemarkten te doen terugkeren. De rendementen op Italiaanse en Spaanse staatsobligaties zijn weliswaar wat naar omlaag te komen, maar blijven veel te hoog om deze landen toe te maken zichzelf te blijven financieren. Italië dringt nog altijd aan op hulp om de rente op de staatsobligaties te verlagen.Vraag naar kredieten is laag Volgens Theodoor Gilissen Bankiers is de vraag naar krediet van consumenten en bedrijven laag. Banken zetten dagelijks bijna Eur 800 mrd op deposito bij de ECB. De Deense centrale bank verlaagde het depositotarief zelfs naar -0,2%, zodat banken geld toeleggen wanneer ze het bij de centrale bank stallen. De markt was teleurgesteld dat Draghi geen andere onconventionele maatregelen nam. De rente op Spaanse en Italiaanse obligaties liep sterk op; de 10-jaars Spaanse rente noteerde de ochtend nadien 6,9%. Daarmee is de rentedaling na de Eurotop bijna ongedaan gemaakt. Duitse staatsobligaties werden weer gevraagd; de 10-jaars rente daalde tot 1,39%. Ook de rente aan de korte kant daalde, de 2-jaars rente was vanochtend zelfs weer negatief. Daarnaast bleek maar weer dat invulling van de details van de afspraken op de top problemen oplevert. Zo stelt Finland het opgeven van de senioriteit van de Spaanse bankensteun uit ESM ter discussie. De emissie van de Ierse 3-maands lening donderdag was geslaagd. De rente kwam op 1,8% uit aan de onderkant van de verwachtingen.