Aangezien niet wordt verwacht dat centrumlinks zich met centrumrechts zal verenigen ligt een patstelling voor de hand.

De meest voor de hand liggende uitkomst zijn nieuwe verkiezingen op korte termijn. Daardoor wordt de onzekerheid verlengd en dat kan het beleid verlammen.

Economisch gezien zou een nieuwe technocratische regering, gesteund door de belangrijkste partijen, de beste optie zijn. Dan zouden de noodzakelijke hervormingen verder doorgang kunnen vinden.

Zoiets lijkt echter niet waarschijnlijk; de regering van Monti is niet voor niets gevallen.

De uitslag ondermijnt de risicobereidheid op de financiële markten. Zowel aandelen als obligaties zagen hun winsten verdampen. De euro viel onder 1,3050 en Bunds en Treasuries stegen.

De Italiaanse patstelling zorgt volgens ABN Amro voor goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de ECB een geloofwaardig vangnet heeft.

Hoewel een periode van onzekerheid zal volgen, denken wij dat er uiteindelijk een regering wordt geïnstalleerd die zich ruwweg zal houden aan de Europese begrotingsafspraken.

Het slechte nieuws is dat het onwaarschijnlijk lijkt dat substantiële hervormingen zullen worden doorgevoerd. Het matige presteren van Monti's coalitie is hier een voorbeeld van.

Daarom denken wij dat de matige economische prestaties van Italië zullen voortduren. Daarom zal het moeilijk zijn de overheidsschuld significant af te bouwen.

Aangezien niet wordt verwacht dat centrumlinks zich met centrumrechts zal verenigen ligt een patstelling voor de hand. De meest voor de hand liggende uitkomst zijn nieuwe verkiezingen op korte termijn. Daardoor wordt de onzekerheid verlengd en dat kan het beleid verlammen. Economisch gezien zou een nieuwe technocratische regering, gesteund door de belangrijkste partijen, de beste optie zijn. Dan zouden de noodzakelijke hervormingen verder doorgang kunnen vinden. Zoiets lijkt echter niet waarschijnlijk; de regering van Monti is niet voor niets gevallen. De uitslag ondermijnt de risicobereidheid op de financiële markten. Zowel aandelen als obligaties zagen hun winsten verdampen. De euro viel onder 1,3050 en Bunds en Treasuries stegen. De Italiaanse patstelling zorgt volgens ABN Amro voor goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de ECB een geloofwaardig vangnet heeft. Hoewel een periode van onzekerheid zal volgen, denken wij dat er uiteindelijk een regering wordt geïnstalleerd die zich ruwweg zal houden aan de Europese begrotingsafspraken. Het slechte nieuws is dat het onwaarschijnlijk lijkt dat substantiële hervormingen zullen worden doorgevoerd. Het matige presteren van Monti's coalitie is hier een voorbeeld van. Daarom denken wij dat de matige economische prestaties van Italië zullen voortduren. Daarom zal het moeilijk zijn de overheidsschuld significant af te bouwen.