Vrijdagavond bedroeg het rendement op de 10-jarige staatsobligatie 6,97%, of een stijging met 5 basispunten ten opzichte van het slotniveau van de dag voordien.

Sinds het begin van dit jaar is de rente op Italiaanse staatsobligaties met meer dan 2% gestegen, dit vanwege de toenemende vrees bij de beleggers dat Italië zijn renteverplichtingen niet zal kunnen voldoen.

Vrijdagavond bedroeg het rendement op de 10-jarige staatsobligatie 6,97%, of een stijging met 5 basispunten ten opzichte van het slotniveau van de dag voordien. Sinds het begin van dit jaar is de rente op Italiaanse staatsobligaties met meer dan 2% gestegen, dit vanwege de toenemende vrees bij de beleggers dat Italië zijn renteverplichtingen niet zal kunnen voldoen.