Bedrijfsobligaties blijven volgens ABN Amro interessant. De rente op overheidsobligaties daalde de afgelopen week met rond de 0,1%-punt voortvloeiend uit de toegenomen onrust in de wereld en terughoudendheid bij beleggers om risico's in hun portefeuille op te nemen.

In Spanje en Italië daalde de rente zelfs nog wat sterker. In Spanje was dit het gevolg van een opwaartse bijstelling (tot Baa2) door kredietbeoordelaar Moody's, wat een onderstreping is van de gunstige ontwikkeling van de Spaanse economie.

Deze ontwikkeling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan structurele hervormingen die door premier Rajoy zijn doorgevoerd.

In Italië zijn de plannen van de nieuwe premier Matteo Renzi in het algemeen goed ontvangen, wat de onrust rondom de regeringswisseling naar de achtergrond heeft gedrongen.

Bedrijfsobligaties blijven volgens ABN Amro interessant. De rente op overheidsobligaties daalde de afgelopen week met rond de 0,1%-punt voortvloeiend uit de toegenomen onrust in de wereld en terughoudendheid bij beleggers om risico's in hun portefeuille op te nemen. In Spanje en Italië daalde de rente zelfs nog wat sterker. In Spanje was dit het gevolg van een opwaartse bijstelling (tot Baa2) door kredietbeoordelaar Moody's, wat een onderstreping is van de gunstige ontwikkeling van de Spaanse economie. Deze ontwikkeling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan structurele hervormingen die door premier Rajoy zijn doorgevoerd. In Italië zijn de plannen van de nieuwe premier Matteo Renzi in het algemeen goed ontvangen, wat de onrust rondom de regeringswisseling naar de achtergrond heeft gedrongen.