Deze data zorgen voor twijfels over de voortzetting van de economische groei. Daarbovenop herhaalde de Chinese centrale bank dat zij maatregelen zal blijven nemen om de inflatie te drukken.

Gevoegd bij berichten over elektriciteitstekorten in delen van China kan dit de Chinese economische groei sterker verzwakken dan gewenst.

Toch neemt in diverse landen de stijgende trend in inflatie af. Bovendien daalden de laatste week de prijzen van olie- en industriële metalen op grond van toegenomen voorraden, afzwakkende vraag of, in het geval van zilver, door extra kasreserves die beleggers moeten aanhouden.

Voor landbouwproducten is volgens Theodoor Gilissen Bankiers daarentegen sprake van een stijgende trend door de droogte en de warmte in Noord-Europa.

Deze data zorgen voor twijfels over de voortzetting van de economische groei. Daarbovenop herhaalde de Chinese centrale bank dat zij maatregelen zal blijven nemen om de inflatie te drukken. Gevoegd bij berichten over elektriciteitstekorten in delen van China kan dit de Chinese economische groei sterker verzwakken dan gewenst. Toch neemt in diverse landen de stijgende trend in inflatie af. Bovendien daalden de laatste week de prijzen van olie- en industriële metalen op grond van toegenomen voorraden, afzwakkende vraag of, in het geval van zilver, door extra kasreserves die beleggers moeten aanhouden. Voor landbouwproducten is volgens Theodoor Gilissen Bankiers daarentegen sprake van een stijgende trend door de droogte en de warmte in Noord-Europa.