Isabelle Rome, Head of Credit strategy, Dexia AM: "De prestaties van de recente primaire hoogrentende uitgiften zijn opmerkelijk, wat wijst op een grote risicobereidheid. Bij de Investment Grade haalden de niet-financiële en de financiële ondernemingen respectievelijk 14 en 21 miljard euro op, bedragen die relatief gemakkelijk werden geplaatst."

Historisch gezien blijft de risicopremie interessant, aldus Rome. Het huidige peil van 166 basispunten blijft interessant in vergelijking met de onderliggende risico's. De fundamentals van de ondernemingen blijven verbeteren; zoals is gebleken uit de meest recente kwartaalresultaten.

Rome: "Het tempo van de schuldafbouw neemt wat af, maar de liquiditeitsposities blijven zich accumuleren. In de toekomst zullen de beslissingen meer in het voordeel zijn van de aandeelhouder dan van de obligatiehouder, zoals de uitbetaling van een hoger dividend, een programma voor de aankoop van effecten, of een acquisitie, maar dan zonder de kredietkwaliteit te laten verslechteren. De nieuwe regelgevende omgeving van de financiële vennootschappen geeft eveneens op lange termijn de obligatiehouder een duwtje in de rug. Wij blijven in een aantrekkelijke fase van de kredietcyclus met vooruitzichten dat de winst sterker toeneemt dan de schulden. Omdat bovendien de spread voor 60 % bijdraagt tot het rendement op de vervaldag, zullen de toekomstige performances van de bedrijfsobligaties des te meer worden bepaald door de verwachte terugval tijdens de eerstvolgende 12 maanden. Ten slotte wijst de langetermijnwaardering, die gebaseerd is op de impliciete defaultrate, nog altijd op een potentiële daling van de Investment Grade-spreads."

Isabelle Rome, Head of Credit strategy, Dexia AM: "De prestaties van de recente primaire hoogrentende uitgiften zijn opmerkelijk, wat wijst op een grote risicobereidheid. Bij de Investment Grade haalden de niet-financiële en de financiële ondernemingen respectievelijk 14 en 21 miljard euro op, bedragen die relatief gemakkelijk werden geplaatst." Historisch gezien blijft de risicopremie interessant, aldus Rome. Het huidige peil van 166 basispunten blijft interessant in vergelijking met de onderliggende risico's. De fundamentals van de ondernemingen blijven verbeteren; zoals is gebleken uit de meest recente kwartaalresultaten. Rome: "Het tempo van de schuldafbouw neemt wat af, maar de liquiditeitsposities blijven zich accumuleren. In de toekomst zullen de beslissingen meer in het voordeel zijn van de aandeelhouder dan van de obligatiehouder, zoals de uitbetaling van een hoger dividend, een programma voor de aankoop van effecten, of een acquisitie, maar dan zonder de kredietkwaliteit te laten verslechteren. De nieuwe regelgevende omgeving van de financiële vennootschappen geeft eveneens op lange termijn de obligatiehouder een duwtje in de rug. Wij blijven in een aantrekkelijke fase van de kredietcyclus met vooruitzichten dat de winst sterker toeneemt dan de schulden. Omdat bovendien de spread voor 60 % bijdraagt tot het rendement op de vervaldag, zullen de toekomstige performances van de bedrijfsobligaties des te meer worden bepaald door de verwachte terugval tijdens de eerstvolgende 12 maanden. Ten slotte wijst de langetermijnwaardering, die gebaseerd is op de impliciete defaultrate, nog altijd op een potentiële daling van de Investment Grade-spreads."