Isabelle Rome, Head of Credit strategy, Dexia AM: "In oktober zorgden Bank of America en JP Morgan voor de grootste negatieve bijdrage aan de excess return. In Europa kreeg de achtergestelde Tier 1-schuld meer belangstelling van de beleggers als gevolg van de meest recente nieuwsberichten van het Bazelcomité van september laatstleden. Wij herinneren eraan dat dat comité de kernkapitaalratio op 7 % vastlegde alsook een tijdschema voor de geleidelijke invoering ervan tussen 2013 en 2018, waardoor er globaal wordt gezorgd voor een grotere bescherming van de obligatiehouders."

Toch beantwoorden de meeste banken al aan de nieuwe vereisten. Rome: "Een echt aangename verrassing kwam er voor de achtergestelde uitgiften (van het type Tier 1 en Tier 2), die niet beantwoorden aan de kwaliteitsvereisten voor het nieuwe kapitaal. Toch worden zij daarin voor een beperkte periode getolereerd. Die "grandfathering" wordt nog aangevuld met een degressieve afschrijving van die uitgiften, waardoor de uitoefening van "calls" zeer sterk wordt aangemoedigd!"

Isabelle Rome, Head of Credit strategy, Dexia AM: "In oktober zorgden Bank of America en JP Morgan voor de grootste negatieve bijdrage aan de excess return. In Europa kreeg de achtergestelde Tier 1-schuld meer belangstelling van de beleggers als gevolg van de meest recente nieuwsberichten van het Bazelcomité van september laatstleden. Wij herinneren eraan dat dat comité de kernkapitaalratio op 7 % vastlegde alsook een tijdschema voor de geleidelijke invoering ervan tussen 2013 en 2018, waardoor er globaal wordt gezorgd voor een grotere bescherming van de obligatiehouders." Toch beantwoorden de meeste banken al aan de nieuwe vereisten. Rome: "Een echt aangename verrassing kwam er voor de achtergestelde uitgiften (van het type Tier 1 en Tier 2), die niet beantwoorden aan de kwaliteitsvereisten voor het nieuwe kapitaal. Toch worden zij daarin voor een beperkte periode getolereerd. Die "grandfathering" wordt nog aangevuld met een degressieve afschrijving van die uitgiften, waardoor de uitoefening van "calls" zeer sterk wordt aangemoedigd!"