Zolang de AEX onder de stijgende trendlijn bivakkeert, krijgt de AEX meer ruimte om verder te zakken richting de belangrijke vorige bodem op 343,20. Koersvorming onder dit niveau verzwakt het lange termijn beeld aanzienlijk, waardoor er ruimte wordt gecreëerd naar de steun 325,14.

Alleen als de AEX boven de stijgende trendlijn weet te sluiten, kan volgens ABN Amro een verdere technische verzwakking worden voorkomen.

Zolang de AEX onder de stijgende trendlijn bivakkeert, krijgt de AEX meer ruimte om verder te zakken richting de belangrijke vorige bodem op 343,20. Koersvorming onder dit niveau verzwakt het lange termijn beeld aanzienlijk, waardoor er ruimte wordt gecreëerd naar de steun 325,14. Alleen als de AEX boven de stijgende trendlijn weet te sluiten, kan volgens ABN Amro een verdere technische verzwakking worden voorkomen.