Tyler Durden van Zero Hedge wijst echter op cijfergegevens die het schaliegasmirakel in een heel ander daglicht zetten. De productie van schaalolie en -gas groeide in de eerste zes maanden van 2012 met 24%, maar over de eerste zes maanden van dit jaar was er slechts een groei met 7%.

Deze dramatische terugloop is op de eerste plaats te wijten aan het feit dat de bronnen aan een angstwekkend snel tempo uitgeput raken. Oliemaatschappijen zoeken altijd eerst de makkelijkst ontginbare bronnen en die zijn inmiddels uitgeput. Op de piek zou de productie van schaalolie en -gas minder dan 1 miljoen vaten per dag bedragen, tegenover een consumptie van 18 miljoen vaten per dag. Onafhankelijkheid van energie-invoer is met andere woorden nog ver weg.

Tyler Durden van Zero Hedge wijst echter op cijfergegevens die het schaliegasmirakel in een heel ander daglicht zetten. De productie van schaalolie en -gas groeide in de eerste zes maanden van 2012 met 24%, maar over de eerste zes maanden van dit jaar was er slechts een groei met 7%. Deze dramatische terugloop is op de eerste plaats te wijten aan het feit dat de bronnen aan een angstwekkend snel tempo uitgeput raken. Oliemaatschappijen zoeken altijd eerst de makkelijkst ontginbare bronnen en die zijn inmiddels uitgeput. Op de piek zou de productie van schaalolie en -gas minder dan 1 miljoen vaten per dag bedragen, tegenover een consumptie van 18 miljoen vaten per dag. Onafhankelijkheid van energie-invoer is met andere woorden nog ver weg.