Ondanks de opvering van de beursindices, betere economische cijfers uit de eurozone en China evenals de stijgende prijs voor een vat ruwe olie (te wijten aan de spanningen in Syrië) slagen de aandelen van de oliemajors er niet in om een stijgende trend in te zetten.

Een van de verklaringen die we nu naar voor kunnen brengen voor deze achterblijvende prestatie zou wel eens van structurele aard kunnen zijn : de productiecijfers van de oliemajors vallen terug.

Zo noteren we sinds 2004 - 2005 voor de vijf grootste internationale oliemaatschappijen (Shell, Exxon, Chevron, Total en BP) aanzienlijke dalingen van hun olie- en gasproductie.

Deze daling is vooral belangrijk omdat de grote oliegroepen net zware investeringen hadden gedaan. Volgens sommige analisten is de cumulatieve olieproductie van de belangrijkste oliemajors met een kwart gedaald sinds 2004.

De stijging van de investeringsuitgaven en de daling van de productie van het zwarte goud zullen onvermijdelijk tot een daling van de winstgevendheid leiden.

Vanuit die invalshoek is het volgens Delaunay dan ook begrijpelijk waarom sommige zakenbanken hun advies voor deze sector hebben verlaagd.

Ondanks de opvering van de beursindices, betere economische cijfers uit de eurozone en China evenals de stijgende prijs voor een vat ruwe olie (te wijten aan de spanningen in Syrië) slagen de aandelen van de oliemajors er niet in om een stijgende trend in te zetten. Een van de verklaringen die we nu naar voor kunnen brengen voor deze achterblijvende prestatie zou wel eens van structurele aard kunnen zijn : de productiecijfers van de oliemajors vallen terug. Zo noteren we sinds 2004 - 2005 voor de vijf grootste internationale oliemaatschappijen (Shell, Exxon, Chevron, Total en BP) aanzienlijke dalingen van hun olie- en gasproductie. Deze daling is vooral belangrijk omdat de grote oliegroepen net zware investeringen hadden gedaan. Volgens sommige analisten is de cumulatieve olieproductie van de belangrijkste oliemajors met een kwart gedaald sinds 2004. De stijging van de investeringsuitgaven en de daling van de productie van het zwarte goud zullen onvermijdelijk tot een daling van de winstgevendheid leiden. Vanuit die invalshoek is het volgens Delaunay dan ook begrijpelijk waarom sommige zakenbanken hun advies voor deze sector hebben verlaagd.