In moeilijke economische tijden zoals we die nu beleven, is het niet gemakkelijk om een rendabele en stabiele belegging te vinden. Vele mensen danken dan aan een investering in 'klassiek' vastgoed zoals appartementen, tweede verblijven, handelspanden, rusthuizen of serviceflats. Maar zijn parkeergarages om deze te verhuren _ men spreekt ook van exploitatievastgoed _ ook een goed idee?

Waarom investeren in een parkeergarage?

Investeren in zogenaamde rotatieparkings _ dit zijn parkeerplaatsen in speciaal daarvoor opgerichte gebouwen in (grotere) steden _ wordt door veel vastgoedspecialisten aangeraden. Zeker parkings rond winkelstraten of stations zijn ideaal.

We kennen allemaal de parkeerproblemen in de steden met als gevolg dat er een grote vraag is naar extra parkeerplaatsen. In stadscentra wordt de openbare ruimte trouwens schaarser.

De groei van de bevolking en de toename van het aantal gezinnen dragen bij tot een verdere stijging van het aantal auto's. Het beperkende parkeerbeleid van veel lokale overheden voert deze druk nog eens extra op.

Weinig juridische rompslomp

De verhuur van garages levert weinig of geen problemen op. Je wordt bijvoorbeeld niet dikwijls geconfronteerd met slechte betalers. Bovendien is de woninghuurwet niet van toepassing als je een garage verhuurt, wel het 'gemeen huurrecht'. Dat betekent dat je een grote contractuele vrijheid hebt bij het opstellen van een huurcontract voor een garage en dat de huurders minder goed beschermd zijn.

Als je een garage verhuurt aan een huurder die de huur niet betaalt, dan kan je deze zonder problemen buiten zeten door bij wijze van spreken het slot te veranderen van de garage zodat de huurder er niet meer in kan. Een contract kan voor onbepaalde of bepaalde duur worden afgesloten in overleg tussen de verhuurder en huurder.

Best kies je voor een schriftelijke huurovereenkomst. In deze overeenkomst van onbepaalde duur kan een opzegtermijn opgenomen worden die door de partijen in acht moet genomen worden bij een eventuele opzeg van het contract.

Hoeveel kost het en wat brengt het op?

Gesloten garageboxen zijn het duurst; open garageboxen en staanplaatsen kosten minder. Als we kijken naar gesloten garageboxen, dan moet je rekenen op een gemiddelde vraagprijs van 27.000 euro. Dat is een nationaal gemiddelde.

In Vlaanderen betaal je gemiddeld meer dan in Wallonië. Bovenop de aankoopprijs betaal je registratierechten (10 % in Vlaanderen en 12,5 % in Brussel en Wallonië) en een notarieel ereloon.

Recente cijfers tonen aan dat garages ongeveer 5% per jaar in prijs stijgen. Hoeveel huur kan een garage opleveren? Je mag rekenen op een bruto huurrendement tussen 3% en 8% per jaar. Die rendementen liggen hoger in steden met een groot parkeertekort dan in randgemeenten.

We kunnen stellen dat in steden de parkeertarieven en dus ook de huurgelden sneller stijgen dan de normale inflatie. Gesloten garageboxen worden gemakkelijk verkocht en verhuurd in buurten met veel criminaliteit. Koop dus niet zomaar een garage, maar kijk goed naar het rendement. (JS)

In moeilijke economische tijden zoals we die nu beleven, is het niet gemakkelijk om een rendabele en stabiele belegging te vinden. Vele mensen danken dan aan een investering in 'klassiek' vastgoed zoals appartementen, tweede verblijven, handelspanden, rusthuizen of serviceflats. Maar zijn parkeergarages om deze te verhuren _ men spreekt ook van exploitatievastgoed _ ook een goed idee?Investeren in zogenaamde rotatieparkings _ dit zijn parkeerplaatsen in speciaal daarvoor opgerichte gebouwen in (grotere) steden _ wordt door veel vastgoedspecialisten aangeraden. Zeker parkings rond winkelstraten of stations zijn ideaal. We kennen allemaal de parkeerproblemen in de steden met als gevolg dat er een grote vraag is naar extra parkeerplaatsen. In stadscentra wordt de openbare ruimte trouwens schaarser. De verhuur van garages levert weinig of geen problemen op. Je wordt bijvoorbeeld niet dikwijls geconfronteerd met slechte betalers. Bovendien is de woninghuurwet niet van toepassing als je een garage verhuurt, wel het 'gemeen huurrecht'. Dat betekent dat je een grote contractuele vrijheid hebt bij het opstellen van een huurcontract voor een garage en dat de huurders minder goed beschermd zijn. Als je een garage verhuurt aan een huurder die de huur niet betaalt, dan kan je deze zonder problemen buiten zeten door bij wijze van spreken het slot te veranderen van de garage zodat de huurder er niet meer in kan. Een contract kan voor onbepaalde of bepaalde duur worden afgesloten in overleg tussen de verhuurder en huurder. Best kies je voor een schriftelijke huurovereenkomst. In deze overeenkomst van onbepaalde duur kan een opzegtermijn opgenomen worden die door de partijen in acht moet genomen worden bij een eventuele opzeg van het contract. In Vlaanderen betaal je gemiddeld meer dan in Wallonië. Bovenop de aankoopprijs betaal je registratierechten (10 % in Vlaanderen en 12,5 % in Brussel en Wallonië) en een notarieel ereloon. Recente cijfers tonen aan dat garages ongeveer 5% per jaar in prijs stijgen. Hoeveel huur kan een garage opleveren? Je mag rekenen op een bruto huurrendement tussen 3% en 8% per jaar. Die rendementen liggen hoger in steden met een groot parkeertekort dan in randgemeenten. We kunnen stellen dat in steden de parkeertarieven en dus ook de huurgelden sneller stijgen dan de normale inflatie. Gesloten garageboxen worden gemakkelijk verkocht en verhuurd in buurten met veel criminaliteit. Koop dus niet zomaar een garage, maar kijk goed naar het rendement. (JS)