Reynderstaks of obligatietaks

De Reynderstaks is eigenlijk een roerende voorheffing van momenteel 27 procent die je betaalt op de meerwaarde van cashfondsen, obligatiefondsen en de meeste gemengde fondsen. Die taks betaal je pas op de meerwaarde (van het cash en obligatiegedeelte) als je het fonds verkoopt. Enkel de gemengde fondsen die voor meer dan 75 procent in aandelen beleggen, zijn nog volledig vrijge...