Het spreekt voor zich dat dergelijke situatie op lange termijn niet houdbaar is. Uiteindelijk zullen de sociale spanningen zo hoog oplopen dat ze onhoudbaar worden. Recent zijn er een aantal waarschuwingen daaromtrent gekomen, onder andere van de nieuwe burgemeester van New York.

Bill de Blasio waarschuwde namelijk voor het gevaar van een "tale of two cities", het naast elkaar bestaan van twee verschillende werelden. Is een wereldwijde herverdeling van de inkomens op komst? De Blasio vreest dat er op langere termijn geen andere oplossing mogelijk is.

Het spreekt voor zich dat dergelijke situatie op lange termijn niet houdbaar is. Uiteindelijk zullen de sociale spanningen zo hoog oplopen dat ze onhoudbaar worden. Recent zijn er een aantal waarschuwingen daaromtrent gekomen, onder andere van de nieuwe burgemeester van New York. Bill de Blasio waarschuwde namelijk voor het gevaar van een "tale of two cities", het naast elkaar bestaan van twee verschillende werelden. Is een wereldwijde herverdeling van de inkomens op komst? De Blasio vreest dat er op langere termijn geen andere oplossing mogelijk is.