Een tak21 is een levensverzekering waarmee je zonder risico een kapitaal opbouwt, en wordt daarom doorgaans beschouwd als een spaarproduct. De formule biedt je een volledige terugbetaling van de gestorte premies (na aftrek van de kosten), een gegarandeerd rendement én een eventuele jaarlijkse deelname in de winst. Die winstdeelname is afhankelijk van de prestaties van de verzekeraar.

Een tak23 is eveneens een levensverzekering, maar hier is het rendement gekoppeld aan onderliggende beleggingsfondsen. De return is dus - in tegenstelling tot dat van een tak21 - niet gegarandeerd.

Je krijgt evenmin de garantie dat de gestorte premies integraal terugbetaald zullen worden na afloop: bij dalende beurzen riskeer je om een gedeelte van de inleg te verliezen. De afgelopen jaren hebben de meeste beleggingsfondsen echter goed gepresteerd, waardoor de tak23-producten mooie resultaten konden voorleggen. Weet wel dat rendementen uit het verleden geen enkele garantie bieden voor de toekomst.

Tak26 zonder premietaks

Naast de populaire tak21- en tak23-producten kan je bij de meeste financiële instellingen ook terecht voor de minder bekende tak26. Hierbij is er geen sprake van een verzekering: er zijn geen verzekerden, verzekerde risico's of begunstigden. In vakjargon spreken we van een kapitalisatieverrichting.

Verzekeringsmaatschappijen hadden aanvankelijk weinig interesse in deze tak, maar de invoering van de premietaks bracht daar verandering in. Sinds 1 januari 2006 worden de premies binnen individuele tak21- en tak23-levensverzekeringen (behalve in het kader van pensioensparen) namelijk belast met een premietaks. Oorspronkelijk bedroeg die 1,1 procent, maar sinds 1 januari 2013 werd ze opgetrokken tot 2 procent. Voor rechtspersonen bedraagt die taks zelfs 4,4 procent. Tak26-producten zijn echter geen verzekeringen, en daardoor ontsnappen ze aan de premietaks.

Het kapitaal dat je inlegt in een tak26, is sowieso volledig gewaarborgd. Daarnaast geniet je een gegarandeerd rendement én heb je recht op een gebeurlijke deelname in de winst van de verzekeraar.

Met andere woorden: je krijgt dezelfde garanties als bij een tak21. Goed om weten is dat de tussentijdse opbrengsten sowieso gekapitaliseerd worden. Op het reële rendement betaal je wel altijd een roerende voorheffing van 25 procent, ongeacht de looptijd van het contract.

Wanneer interessant?

Heb je een lange spaarhorizon voor ogen, dan blijft een tak21-levensverzekering interessanter. Tak21-contracten met een looptijd van langer dan 8 jaar zijn immers, in tegenstelling tot de tak26, vrijgesteld van roerende voorheffing.

Maar op korte of middellange termijn - lees: minder dan 8 jaar - is de tak 26-formule wél een mooi spaaralternatief: je betaalt dan sowieso roerende voorheffing, maar je spaart er als particulier de premietaks van 2 procent mee uit. Weet wel dat je hier geen extra verzekeringswaarborgen kunt inbouwen zoals dat wel het geval is in een tak21-contract. (JS)

Een tak21 is een levensverzekering waarmee je zonder risico een kapitaal opbouwt, en wordt daarom doorgaans beschouwd als een spaarproduct. De formule biedt je een volledige terugbetaling van de gestorte premies (na aftrek van de kosten), een gegarandeerd rendement én een eventuele jaarlijkse deelname in de winst. Die winstdeelname is afhankelijk van de prestaties van de verzekeraar. Een tak23 is eveneens een levensverzekering, maar hier is het rendement gekoppeld aan onderliggende beleggingsfondsen. De return is dus - in tegenstelling tot dat van een tak21 - niet gegarandeerd. Je krijgt evenmin de garantie dat de gestorte premies integraal terugbetaald zullen worden na afloop: bij dalende beurzen riskeer je om een gedeelte van de inleg te verliezen. De afgelopen jaren hebben de meeste beleggingsfondsen echter goed gepresteerd, waardoor de tak23-producten mooie resultaten konden voorleggen. Weet wel dat rendementen uit het verleden geen enkele garantie bieden voor de toekomst. Verzekeringsmaatschappijen hadden aanvankelijk weinig interesse in deze tak, maar de invoering van de premietaks bracht daar verandering in. Sinds 1 januari 2006 worden de premies binnen individuele tak21- en tak23-levensverzekeringen (behalve in het kader van pensioensparen) namelijk belast met een premietaks. Oorspronkelijk bedroeg die 1,1 procent, maar sinds 1 januari 2013 werd ze opgetrokken tot 2 procent. Voor rechtspersonen bedraagt die taks zelfs 4,4 procent. Tak26-producten zijn echter geen verzekeringen, en daardoor ontsnappen ze aan de premietaks. Het kapitaal dat je inlegt in een tak26, is sowieso volledig gewaarborgd. Daarnaast geniet je een gegarandeerd rendement én heb je recht op een gebeurlijke deelname in de winst van de verzekeraar. Met andere woorden: je krijgt dezelfde garanties als bij een tak21. Goed om weten is dat de tussentijdse opbrengsten sowieso gekapitaliseerd worden. Op het reële rendement betaal je wel altijd een roerende voorheffing van 25 procent, ongeacht de looptijd van het contract. Maar op korte of middellange termijn - lees: minder dan 8 jaar - is de tak 26-formule wél een mooi spaaralternatief: je betaalt dan sowieso roerende voorheffing, maar je spaart er als particulier de premietaks van 2 procent mee uit. Weet wel dat je hier geen extra verzekeringswaarborgen kunt inbouwen zoals dat wel het geval is in een tak21-contract. (JS)