Daarbij zouden onder meer de privébeleggers meebetalen voor de verliezen. Als gevolg van de huidige politieke onzekerheid kende het ratingbureau Standard & Poor's ons land een negatieve outlook voor de rating AA+ toe.

Als die onzekerheid aanhoudt, zou volgens Dexia de rating een niveau verlaagd kunnen worden, wat nog altijd de derde beste rating is op de ratingschaal en van een zeer hoge solvabiliteit getuigt.

Is die ongerustheid gerechtvaardigd?, zo vraagt Dexia zich af. Neen. Naar groei presteert de Belgische economie - sinds 2002 gemeten - beter dan de eurozone.

Zo is het bruto binnenlands product (bbp) tijdens de periode 2002-2010 gemiddeld toegenomen met 1,44 % op jaarbasis tegenover 1,05 % voor de eurozone.

Ons begrotingstekort is gedaald van 6 % van het bbp in 2009 tot 4,6 % in 2010, en zal tegen 2015 wellicht uitkomen op 3,6 %. Daardoor staat België als vierde gerangschikt onder de twaalf grootste landen van de eurozone (bron: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

Daarbij zouden onder meer de privébeleggers meebetalen voor de verliezen. Als gevolg van de huidige politieke onzekerheid kende het ratingbureau Standard & Poor's ons land een negatieve outlook voor de rating AA+ toe. Als die onzekerheid aanhoudt, zou volgens Dexia de rating een niveau verlaagd kunnen worden, wat nog altijd de derde beste rating is op de ratingschaal en van een zeer hoge solvabiliteit getuigt. Is die ongerustheid gerechtvaardigd?, zo vraagt Dexia zich af. Neen. Naar groei presteert de Belgische economie - sinds 2002 gemeten - beter dan de eurozone. Zo is het bruto binnenlands product (bbp) tijdens de periode 2002-2010 gemiddeld toegenomen met 1,44 % op jaarbasis tegenover 1,05 % voor de eurozone. Ons begrotingstekort is gedaald van 6 % van het bbp in 2009 tot 4,6 % in 2010, en zal tegen 2015 wellicht uitkomen op 3,6 %. Daardoor staat België als vierde gerangschikt onder de twaalf grootste landen van de eurozone (bron: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).