Die stevigheid was volgens Belfius een gevolg van het groeiend vertrouwen in een duurzame oplossing voor de schuldencrisis, met dank aan de verklaringen van Mario Draghi op 26 juli 2012, de verschillende stappen tot meer begrotingsdiscipline en meer coherentie in het economisch beleid, de bouwstenen voor een bankenunie.

Maar ook het rentevoordeel, de tekenen van een uitbodeming van de eurozone economie, het compromis over de meerjarenbegroting tot 2020 met een speciale focus op de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, de verbetering van de lopende rekening van de betalingsbalans van de probleemlanden door de structurele hervormingen waardoor de concurrentiekracht

kon hogerop klimmen, de relatief vlotte financiering van de grote kapitaalbehoeften van die probleemlanden tegen fors lagere rentevoeten dan zes maanden geleden.

Daarnaast is er ook de eerste terugbetaling van de LTRO's (long term refinancing operations) ten belope van 137 miljard EUR door 278 banken, die niet gecompenseerd wordt door meer MRO's (main refinancing operations), waardoor er een verkrapping van de liquiditeit optreedt op een moment dat de Amerikaanse en Japanse centrale banken een verruiming van hun liquiditeiteninjectie hebben aangekondigd.

Die stevigheid was volgens Belfius een gevolg van het groeiend vertrouwen in een duurzame oplossing voor de schuldencrisis, met dank aan de verklaringen van Mario Draghi op 26 juli 2012, de verschillende stappen tot meer begrotingsdiscipline en meer coherentie in het economisch beleid, de bouwstenen voor een bankenunie. Maar ook het rentevoordeel, de tekenen van een uitbodeming van de eurozone economie, het compromis over de meerjarenbegroting tot 2020 met een speciale focus op de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, de verbetering van de lopende rekening van de betalingsbalans van de probleemlanden door de structurele hervormingen waardoor de concurrentiekracht kon hogerop klimmen, de relatief vlotte financiering van de grote kapitaalbehoeften van die probleemlanden tegen fors lagere rentevoeten dan zes maanden geleden. Daarnaast is er ook de eerste terugbetaling van de LTRO's (long term refinancing operations) ten belope van 137 miljard EUR door 278 banken, die niet gecompenseerd wordt door meer MRO's (main refinancing operations), waardoor er een verkrapping van de liquiditeit optreedt op een moment dat de Amerikaanse en Japanse centrale banken een verruiming van hun liquiditeiteninjectie hebben aangekondigd.