Het grootste probleem daarbij is volgens de Amerikaanse econoom Martin Armstrong dat de Amerikaanse overheid wel degelijk op een oorlog uit is. Op die manier kan ze de aandacht van de bevolking afleiden van de NSA-affaire, die door Snowden aan het licht werd gebracht.

Washington heeft dringend behoefte aan iets wat haar doen en laten op het vlak van spionage kan rechtvaardigen. Bovendien is een bliksemafleider noodzakelijk wanneer het economische plaatje opnieuw begint te verzwakken. Is de Amerikaanse overheid werkelijk bereid om oorlog te gaan voeren? Het antwoord op deze vraag zou wel eens 'ja' kunnen luiden.

Het grootste probleem daarbij is volgens de Amerikaanse econoom Martin Armstrong dat de Amerikaanse overheid wel degelijk op een oorlog uit is. Op die manier kan ze de aandacht van de bevolking afleiden van de NSA-affaire, die door Snowden aan het licht werd gebracht. Washington heeft dringend behoefte aan iets wat haar doen en laten op het vlak van spionage kan rechtvaardigen. Bovendien is een bliksemafleider noodzakelijk wanneer het economische plaatje opnieuw begint te verzwakken. Is de Amerikaanse overheid werkelijk bereid om oorlog te gaan voeren? Het antwoord op deze vraag zou wel eens 'ja' kunnen luiden.