Op de "Schumpeter" blog van The Economist werd de maatregel kortzichtig genoemd, terwijl bovendien openlijk aan het succes er van wordt getwijfeld. Maar er speelt nog meer. Is de Cypriotische bankenbelasting een precedent voor wat ons ook nog te wachten staat?

Mogelijk bereidt Europa zich voor op de redding van nog meer landen, waarbij we uiteraard op de eerste plaats aan Italië denken.

Landen van die orde van grootte zijn eigenlijk te groot om met belastinggeld van andere landen te worden gered. De invoering van een belasting op bankdeposito's kan dan een verleidelijk alternatief vormen.

Op de "Schumpeter" blog van The Economist werd de maatregel kortzichtig genoemd, terwijl bovendien openlijk aan het succes er van wordt getwijfeld. Maar er speelt nog meer. Is de Cypriotische bankenbelasting een precedent voor wat ons ook nog te wachten staat? Mogelijk bereidt Europa zich voor op de redding van nog meer landen, waarbij we uiteraard op de eerste plaats aan Italië denken. Landen van die orde van grootte zijn eigenlijk te groot om met belastinggeld van andere landen te worden gered. De invoering van een belasting op bankdeposito's kan dan een verleidelijk alternatief vormen.