Maar zo mogelijk nog meer verontrustender zijn de situaties in zowel China als Japan. In eerstgenoemd geval dreigt de economie regelrecht op een harde landing af te stevenen, met alle gevolgen van dien. Ook Japan lijkt tot over de nek in de problemen te zitten.

Pogingen om de economie van dit land weer vlot te trekken, hebben voorlopig niets opgeleverd. Is de basis gelegd voor volgende crisis, inclusief aanslaan van ons spaargeld? Het antwoord op die vraag weten we binnenkort, voorlopig is het nog wat vroeg om al een antwoord te formuleren.

Maar zo mogelijk nog meer verontrustender zijn de situaties in zowel China als Japan. In eerstgenoemd geval dreigt de economie regelrecht op een harde landing af te stevenen, met alle gevolgen van dien. Ook Japan lijkt tot over de nek in de problemen te zitten. Pogingen om de economie van dit land weer vlot te trekken, hebben voorlopig niets opgeleverd. Is de basis gelegd voor volgende crisis, inclusief aanslaan van ons spaargeld? Het antwoord op die vraag weten we binnenkort, voorlopig is het nog wat vroeg om al een antwoord te formuleren.