De vraag is echter welk geloof kan worden gehecht aan dat schaalolie en -gaswonder. Volgens Berman moet het nodige voorbehoud aan de dag worden gelegd wat betreft de cijfers in verband met de schaalolie en -gasvoorraden. Sommige van die cijfers zouden door de buitenwereld verkeerd geïnterpreteerd worden.

In sommige gevallen zouden de ramingen veel te optimistisch zijn. Het effect van het schaalolie en -gaswonder zou dus wel eens veel sneller dan verwacht uitgespeeld kunnen zijn, met alle gevolgen van dien. Sprookjes hebben volgens Berman niet altijd een happy end en in het geval van het Amerikaanse schaalolie en -gaswonder zal van een happy end zeker geen sprake zijn.

De vraag is echter welk geloof kan worden gehecht aan dat schaalolie en -gaswonder. Volgens Berman moet het nodige voorbehoud aan de dag worden gelegd wat betreft de cijfers in verband met de schaalolie en -gasvoorraden. Sommige van die cijfers zouden door de buitenwereld verkeerd geïnterpreteerd worden. In sommige gevallen zouden de ramingen veel te optimistisch zijn. Het effect van het schaalolie en -gaswonder zou dus wel eens veel sneller dan verwacht uitgespeeld kunnen zijn, met alle gevolgen van dien. Sprookjes hebben volgens Berman niet altijd een happy end en in het geval van het Amerikaanse schaalolie en -gaswonder zal van een happy end zeker geen sprake zijn.