De BEL 20 hield het eerder bescheiden, met een winst van zowat een half procent. Daarmee kwam de index aankloppen bij het niveau van 2350. KBC ging op de cijfers iets lager. Op de Londense beurs moest Standard Chartered ruim 16% prijsgeven vanwege Irangate (het zakendoen met Iran).

Tier 1-ratio KBC kan oplopen tot 15,40%

Bij de publicatie van de kwartaalcijfers vanmorgen gaf KBC volgende toelichting: "Gezien de vooruitgang die in de respectieve desinvesteringsprocessen is geboekt, werd een grondige beoordeling van de waarde van de activiteiten van Absolut Bank (Rusland), NLB (Slovenië), KBC Banka (Servië), KBC Bank Deutschland (Duitsland) en Antwerpse Diamantbank (België) gemaakt. Gegeven onze vastberadenheid om deze desinvesteringen uit te voeren, hebben we beslist vier van deze activiteiten te herclassificeren onder IFRS5 en waardeverminderingen te boeken voor deze dossiers. Die waardeverminderingen hebben een impact op het resultaat van 1,2 miljard euro na belastingen. Omdat de waardeverminderingen voor een groot deel betrekking hebben op goodwill is de invloed op het reglementaire kapitaal beduidend kleiner. Die bedraagt 0,6 miljard euro. Die negatieve invloed op het kapitaal wordt volledig gecompenseerd op het ogenblik dat de desinvesteringen worden afgerond, voornamelijk door het vrijkomen van risicogewogen activa (5 miljard euro in totaal). Met die beslissingen is de volatiliteit van onze winst en dus ook de risicoblootstelling van ons bedrijf verder gedaald. Dat alles resulteerde in een stijging van de Tier 1-kapitaalratio tot 13,60% in het tweede kwartaal van 2012. Rekening houdend met alle ondertekende maar nog niet afgeronde overeenkomsten bedraagt de Tier 1-ratio 15,40%. Onze geschatte common equity ratio volgens het Basel 3-kader per einde 2013 bedraagt 9,5% (fully loaded)."

Over de staatssteun en het strategische plan werd volgende commentaar gegeven: "Het blijft onze ambitie om 4,67 miljard euro staatssteun (vóór premies) terug te betalen tegen eind 2013, zoals is vastgelegd in het Europese plan. We werken er aan om een groot deel daarvan terug te betalen voor eind 2012. We verbeterden onze al sterke liquiditeitspositie met een loan-to-depositratio van 83% eind juni. De financieringsbehoefte voor 2012 is volledig gedekt en onze financieringsbuffer is versterkt.

We zullen ons strategisch plan verder uitvoeren met dezelfde toewijding en vastberadenheid zodat we de staatssteun tijdig kunnen terugbetalen. Daarnaast willen we een actieve rol blijven spelen in de Europese financiële sector, ten voordele van onze cliënten, werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders."

De BEL 20 hield het eerder bescheiden, met een winst van zowat een half procent. Daarmee kwam de index aankloppen bij het niveau van 2350. KBC ging op de cijfers iets lager. Op de Londense beurs moest Standard Chartered ruim 16% prijsgeven vanwege Irangate (het zakendoen met Iran).Tier 1-ratio KBC kan oplopen tot 15,40% Bij de publicatie van de kwartaalcijfers vanmorgen gaf KBC volgende toelichting: "Gezien de vooruitgang die in de respectieve desinvesteringsprocessen is geboekt, werd een grondige beoordeling van de waarde van de activiteiten van Absolut Bank (Rusland), NLB (Slovenië), KBC Banka (Servië), KBC Bank Deutschland (Duitsland) en Antwerpse Diamantbank (België) gemaakt. Gegeven onze vastberadenheid om deze desinvesteringen uit te voeren, hebben we beslist vier van deze activiteiten te herclassificeren onder IFRS5 en waardeverminderingen te boeken voor deze dossiers. Die waardeverminderingen hebben een impact op het resultaat van 1,2 miljard euro na belastingen. Omdat de waardeverminderingen voor een groot deel betrekking hebben op goodwill is de invloed op het reglementaire kapitaal beduidend kleiner. Die bedraagt 0,6 miljard euro. Die negatieve invloed op het kapitaal wordt volledig gecompenseerd op het ogenblik dat de desinvesteringen worden afgerond, voornamelijk door het vrijkomen van risicogewogen activa (5 miljard euro in totaal). Met die beslissingen is de volatiliteit van onze winst en dus ook de risicoblootstelling van ons bedrijf verder gedaald. Dat alles resulteerde in een stijging van de Tier 1-kapitaalratio tot 13,60% in het tweede kwartaal van 2012. Rekening houdend met alle ondertekende maar nog niet afgeronde overeenkomsten bedraagt de Tier 1-ratio 15,40%. Onze geschatte common equity ratio volgens het Basel 3-kader per einde 2013 bedraagt 9,5% (fully loaded)." Over de staatssteun en het strategische plan werd volgende commentaar gegeven: "Het blijft onze ambitie om 4,67 miljard euro staatssteun (vóór premies) terug te betalen tegen eind 2013, zoals is vastgelegd in het Europese plan. We werken er aan om een groot deel daarvan terug te betalen voor eind 2012. We verbeterden onze al sterke liquiditeitspositie met een loan-to-depositratio van 83% eind juni. De financieringsbehoefte voor 2012 is volledig gedekt en onze financieringsbuffer is versterkt. We zullen ons strategisch plan verder uitvoeren met dezelfde toewijding en vastberadenheid zodat we de staatssteun tijdig kunnen terugbetalen. Daarnaast willen we een actieve rol blijven spelen in de Europese financiële sector, ten voordele van onze cliënten, werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders."