Het bedrijfsresultaat daalde van 2,54 miljoen Euro positief in het eerste kwartaal 2008 naar een verlies van 0,49 miljoen Euro in 2009.

Het resultaat na belastingen voor het kwartaal bedroeg 1,34 miljoen Euro verlies ten opzichte van 1,52 miljoen Euro winst voor het eerste kwartaal 2008.

Het orderboek daalde van 78 miljoen Euro eind 2008 naar 70,5 miljoen EUR op het einde van het eerste kwartaal 2009.

ING merkte op dat IPTE geen guidance voor het volledige boekjaar gaf. Het aandeel krijgt nog steeds een neutraal advies.

Het bedrijfsresultaat daalde van 2,54 miljoen Euro positief in het eerste kwartaal 2008 naar een verlies van 0,49 miljoen Euro in 2009. Het resultaat na belastingen voor het kwartaal bedroeg 1,34 miljoen Euro verlies ten opzichte van 1,52 miljoen Euro winst voor het eerste kwartaal 2008.Het orderboek daalde van 78 miljoen Euro eind 2008 naar 70,5 miljoen EUR op het einde van het eerste kwartaal 2009.ING merkte op dat IPTE geen guidance voor het volledige boekjaar gaf. Het aandeel krijgt nog steeds een neutraal advies.