De eerste reactie was er één van teleurstelling, maar volgens zowel JPMorgan Chase & Co. als Deutsche Bank Securities hoeft aan de werkloosheidscijfers niet zo veel waarde gehecht worden. De analistenteams van beide banken verwachten dat de werkloosheidscijfers snel weer gaan verbeteren.

Meer omzet en een hogere winst gaan het vertrouwen van de bedrijfsleiders in positieve zin beïnvloeden, waardoor hun bereidheid om aan te werven snel weer zal toenemen. Op basis van de maart-cijfers hoeft geen ontsporing van de arbeidsmarkt worden verwacht, zoals in 2010 en 2011 het geval was.

Gemiddeld 200.000 nieuwe jobs per maand

Bruce Kasman, chief economist bij JPMorgan Chase & Co verwacht voor de komende maanden een gemiddelde aangroei van 200.000 nieuwe jobs per maand. Dat is echter nog te weinig om de werkloosheidsgraad snel te doen dalen, want daarvoor zijn 300.000 nieuwe jobs per maand noodzakelijk.

Bovendien dreigt de aanwerving te vertragen in de tweede helft van dit jaar. Carl Riccadonna van Deutsche Bank gelooft echter dat een stijging van de inkomsten bij de huisgezinnen het vertrouwen kan doen toenemen, waardoor de consumptie geleidelijk aan weer kan aantrekken.

De eerste reactie was er één van teleurstelling, maar volgens zowel JPMorgan Chase & Co. als Deutsche Bank Securities hoeft aan de werkloosheidscijfers niet zo veel waarde gehecht worden. De analistenteams van beide banken verwachten dat de werkloosheidscijfers snel weer gaan verbeteren. Meer omzet en een hogere winst gaan het vertrouwen van de bedrijfsleiders in positieve zin beïnvloeden, waardoor hun bereidheid om aan te werven snel weer zal toenemen. Op basis van de maart-cijfers hoeft geen ontsporing van de arbeidsmarkt worden verwacht, zoals in 2010 en 2011 het geval was. Gemiddeld 200.000 nieuwe jobs per maand Bruce Kasman, chief economist bij JPMorgan Chase & Co verwacht voor de komende maanden een gemiddelde aangroei van 200.000 nieuwe jobs per maand. Dat is echter nog te weinig om de werkloosheidsgraad snel te doen dalen, want daarvoor zijn 300.000 nieuwe jobs per maand noodzakelijk. Bovendien dreigt de aanwerving te vertragen in de tweede helft van dit jaar. Carl Riccadonna van Deutsche Bank gelooft echter dat een stijging van de inkomsten bij de huisgezinnen het vertrouwen kan doen toenemen, waardoor de consumptie geleidelijk aan weer kan aantrekken.