De inkomsten van het eerste trimester zijn traditioneel gering, aangezien de dividenden zullen geïnd worden vanaf het tweede trimester. De cijfers zijn dus weinig representatief voor het hele jaar.

Zoals reeds aangekondigd, betaalde de vennootschap al haar bankleningen terug begin februari 2011, met uitzondering van een kredietlijn van USD 17 miljoen die haar vastgoedbeleggingen in US dollars dekt.

De inkomsten van het eerste trimester zijn traditioneel gering, aangezien de dividenden zullen geïnd worden vanaf het tweede trimester. De cijfers zijn dus weinig representatief voor het hele jaar. Zoals reeds aangekondigd, betaalde de vennootschap al haar bankleningen terug begin februari 2011, met uitzondering van een kredietlijn van USD 17 miljoen die haar vastgoedbeleggingen in US dollars dekt.