Ø De intrinsieke waarde bedraagt EUR 252 per aandeel tegen EUR 448 op 31 december 2007, een daling met 44% ten gevolge van de verslechtering van de financiële markten

Ø Op 6 maart 2009 bedraagt deze waarde EUR 224 per aandeel

Ø Bedrijfsresultaat van EUR 41,6 miljoen tegen EUR 42,5 miljoen in 2007 (uitgezonderd de meerwaarde van de vervreemding van EUR 15,7 miljoen)

Ø Nettoverlies (aandeel van de groep) van EUR 182 miljoen waarvan EUR 126 miljoen verlies op verkopen en EUR 93 miljoen wijzigingen in de reële waarde en waardeverminderingen

Ø Voorgesteld brutodividend van EUR 6,40 per aandeel tegen EUR 9,40 in 2007

Ø De intrinsieke waarde bedraagt EUR 252 per aandeel tegen EUR 448 op 31 december 2007, een daling met 44% ten gevolge van de verslechtering van de financiële markten Ø Op 6 maart 2009 bedraagt deze waarde EUR 224 per aandeel Ø Bedrijfsresultaat van EUR 41,6 miljoen tegen EUR 42,5 miljoen in 2007 (uitgezonderd de meerwaarde van de vervreemding van EUR 15,7 miljoen) Ø Nettoverlies (aandeel van de groep) van EUR 182 miljoen waarvan EUR 126 miljoen verlies op verkopen en EUR 93 miljoen wijzigingen in de reële waarde en waardeverminderingen Ø Voorgesteld brutodividend van EUR 6,40 per aandeel tegen EUR 9,40 in 2007