Het courante nettoresultaat bedraagt EUR 3,9 miljoen voor de periode van 1 oktober tot 31 december 2012, zijnde een toename met 16,9% ten opzichte van het courante nettoresultaat van EUR 3,3 miljoen dat werd opgetekend op 31 december 2011. Het courante netto resultaat bedraagt 0,92 EUR per aandeel, een stijging van 15 %.

Het nettoresultaat voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2012/2013 komt uit op EUR 267.000 miljoen ingevolge de daling van de reële waarde van de vastgoedportefeuille met EUR 2,9 miljoen en van de reële waarde van de financiële instrumenten met EUR 0,8 miljoen (norm IAS 39).

De schuldratio (na uitkering van het dividend op 7 februari 2013) bedraagt 45,2% op 31 december 2012, tegenover 43,7% op 30 september 2012. Geen enkel kredietlijn vervalt binnen het boekjaar 2012/2013. Tijdens het eerste kwartaal van het boekjaar bedroeg de gemiddelde kost van de financiële schuld (inclusief marges en kost van de renteafdekkingsinstrumenten) 3,87 %.

Per 31 december 2012 bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel (na uitkering van het bruto dividend van EUR 2,72 per aandeel) EUR 42,46 tegenover EUR 43,45 per 31 december 2011.

Het courante nettoresultaat bedraagt EUR 3,9 miljoen voor de periode van 1 oktober tot 31 december 2012, zijnde een toename met 16,9% ten opzichte van het courante nettoresultaat van EUR 3,3 miljoen dat werd opgetekend op 31 december 2011. Het courante netto resultaat bedraagt 0,92 EUR per aandeel, een stijging van 15 %. Het nettoresultaat voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2012/2013 komt uit op EUR 267.000 miljoen ingevolge de daling van de reële waarde van de vastgoedportefeuille met EUR 2,9 miljoen en van de reële waarde van de financiële instrumenten met EUR 0,8 miljoen (norm IAS 39). De schuldratio (na uitkering van het dividend op 7 februari 2013) bedraagt 45,2% op 31 december 2012, tegenover 43,7% op 30 september 2012. Geen enkel kredietlijn vervalt binnen het boekjaar 2012/2013. Tijdens het eerste kwartaal van het boekjaar bedroeg de gemiddelde kost van de financiële schuld (inclusief marges en kost van de renteafdekkingsinstrumenten) 3,87 %. Per 31 december 2012 bedraagt de intrinsieke waarde per aandeel (na uitkering van het bruto dividend van EUR 2,72 per aandeel) EUR 42,46 tegenover EUR 43,45 per 31 december 2011.