Operationeel uitkeerbaar resultaat verbetert met 2 % voor de eerste negen maanden van 2010 (3 % in Q3 2010)

Positieve variatie in de reële waarde van de vastgoedportefeuille met 1,4 % voor de eerste negen maanden van 2010 (0,3 % in Q3 2010)

Verwacht brutodividend 2010 tussen € 2,45 en € 2,50 per aandeel (brutodividendrendement 6,0 % à 6,2 % ten opzichte van de beurskoers op 30 september 2010)

Operationeel uitkeerbaar resultaat verbetert met 2 % voor de eerste negen maanden van 2010 (3 % in Q3 2010) Positieve variatie in de reële waarde van de vastgoedportefeuille met 1,4 % voor de eerste negen maanden van 2010 (0,3 % in Q3 2010) Verwacht brutodividend 2010 tussen € 2,45 en € 2,50 per aandeel (brutodividendrendement 6,0 % à 6,2 % ten opzichte van de beurskoers op 30 september 2010)