*Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat

*Stijging reële waarde van de vastgoedportefeuille met 4 %

*Beperkte schuldgraad: 37 %

*Verwacht brutodividend 2011 tussen € 2,40 en € 2,50 per aandeel

*Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat *Stijging reële waarde van de vastgoedportefeuille met 4 % *Beperkte schuldgraad: 37 % *Verwacht brutodividend 2011 tussen € 2,40 en € 2,50 per aandeel