Vastgoedbevak Intervest Retail heeft in de huidige moeilijke marktomstandigheden de voorbije maanden aanzienlijke huurverhogingen gerealiseerd zowel op baanwinkellocaties als op binnenstedelijke locaties.

Bij huurhernieuwingen in baanwinkels te Ans (rue de France), Tielt-Winge (Gouden Kruispunt), Schelle (Provinciale Steenweg) en Vilvoorde (Mechelsesteenweg) zal de huur toenemen, variërend van 7 % tot 44 %.

Bij een huurhernieuwing in de Schuttershofstraat in Antwerpen is een huurgroei van 38 % gerealiseerd en voor het pand op de Louizalaan 7 in Brussel is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten aan een huur die 62 % hoger ligt dan de huidige huur.

Deze verhuurtransacties, die samen 3 % van de jaarhuur uitmaken, zullen uitwerking hebben in de loop van 2010.

Deze bovenvermelde verhuurtransacties tonen aan dat retailers nog steeds bereid zijn hoge huren te betalen voor goede locaties. Deze deals geven eveneens aan dat de geldende huurprijzen voor tal van de panden van Intervest Retail sterk beneden de marktwaarde liggen.

Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat huurprijzen ten gevolge van de handelshuurwetgeving slechts om de negen jaar aan de markthuur worden aangepast (behalve de jaarlijkse indexatie).

Vastgoedbevak Intervest Retail heeft in de huidige moeilijke marktomstandigheden de voorbije maanden aanzienlijke huurverhogingen gerealiseerd zowel op baanwinkellocaties als op binnenstedelijke locaties. Bij huurhernieuwingen in baanwinkels te Ans (rue de France), Tielt-Winge (Gouden Kruispunt), Schelle (Provinciale Steenweg) en Vilvoorde (Mechelsesteenweg) zal de huur toenemen, variërend van 7 % tot 44 %.Bij een huurhernieuwing in de Schuttershofstraat in Antwerpen is een huurgroei van 38 % gerealiseerd en voor het pand op de Louizalaan 7 in Brussel is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten aan een huur die 62 % hoger ligt dan de huidige huur.Deze verhuurtransacties, die samen 3 % van de jaarhuur uitmaken, zullen uitwerking hebben in de loop van 2010.Deze bovenvermelde verhuurtransacties tonen aan dat retailers nog steeds bereid zijn hoge huren te betalen voor goede locaties. Deze deals geven eveneens aan dat de geldende huurprijzen voor tal van de panden van Intervest Retail sterk beneden de marktwaarde liggen. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat huurprijzen ten gevolge van de handelshuurwetgeving slechts om de negen jaar aan de markthuur worden aangepast (behalve de jaarlijkse indexatie).