*Quasi stabiele reële waarde van de vastgoedportefeuille in het derde kwartaal 2010 (- 0,2 %); - 1,5 % voor de eerste negen maanden van 2010

*Operationeel uitkeerbaar resultaat daalt met 13 % voor de eerste negen maanden van 2010 (- 24 % in Q3 2010)

*Verwacht brutodividend 2010 tussen € 1,80 en € 1,85 per aandeel (brutodividendrendement 7,8 % à 8,0 % ten opzichte van de beurskoers op 30 september 2010)

*Quasi stabiele reële waarde van de vastgoedportefeuille in het derde kwartaal 2010 (- 0,2 %); - 1,5 % voor de eerste negen maanden van 2010 *Operationeel uitkeerbaar resultaat daalt met 13 % voor de eerste negen maanden van 2010 (- 24 % in Q3 2010) *Verwacht brutodividend 2010 tussen € 1,80 en € 1,85 per aandeel (brutodividendrendement 7,8 % à 8,0 % ten opzichte van de beurskoers op 30 september 2010)